इतिहास प्रश्नसंच-14


इतिहास- भारतीय स्वातंत्र्यलढा या विषय घटकावर आधारित.

1. देशी वर्तमानपत्रासंबंधीचा कायदा मंजूर झाला, त्यावेळी भारतात कोण गव्हर्नर जनरल होते ?


A. लॉर्ड कॅनिंग
B. लॉर्ड लिटन
C. लॉर्ड रिपन
D. लॉर्ड कर्झन


Click for answer

B. लॉर्ड लिटन

2. कैसर-इ-हिंद' ही पदवी प्रथम कोणत्या स्त्रीला देण्यात आली होती ?

A. विजयालक्ष्मी पंडित
B. पंडिता रमाबाई
C. सरोजिनी नायडू
D. इंदिरा गांधी


Click for answer

B. पंडिता रमाबाई

3. खालीलपैकी कोणती जोडी बरोबर आहे ?

A. प्लासीची लढाई - बहादूरशहा जफर
B. लॉर्ड रिपन - स्थानिक स्वराज्य संस्था
C. महात्मा गांधी - होमरूल चळवळ
D. डॉ. आंबेडकर - डिप्रेस्ड क्लास मिशन


Click for answer

B. लॉर्ड रिपन - स्थानिक स्वराज्य संस्था

4. मवाळांचा नेता कोण होता?

A. टिळक
B. गोखले
C. आगरकर
D. रानडे


Click for answer

B. गोखले

5. जागृत महाराष्ट्राची विचारधारी दर्शविणारी एक जोडी निवडा.

A. न्या.तेलंग - भाऊ दाजी लाड -लोकहितवादी
B. बाळशास्त्री जांभेकर-गणेश जोशी-सावरकर व्ही. डी
C. बाळ गंगाधर टिळक - आगरकर -रानडे
D. एम. जी.गोखले - म. जोतिबा फुले -भाऊ दाजी लाड


Click for answer

B. बाळ गंगाधर टिळक - आगरकर -रानडे

6. ________ या वर्षी गोव्याचा प्रदेश पोर्तुगीज अंमलातून मुक्त झाला.

A. 1947
B. 1950
C. 1956
D. 1961


Click for answer

D. 1961

7. सन 1962 मध्ये भारतावर चीनने हल्ला केला तेव्हा भारताचे संरक्षण मंत्री कोण होते ?

A. व्ही. के. कृष्ण मेनन
B. वाय. बी. चव्हाण
C. सरदार स्वर्ण सिंग
D. बाबु जगजीवनराम


Click for answer

A. व्ही. के. कृष्ण मेनन

8. खालीलपैकी कोणती एक जोडी योग्य प्रकारे जुळली आहे ते ओळखा .

A. 1969- भारत - रशिया करार
B. 1960 - स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती
C. 1962- भारत - पाकिस्तान युद्ध
D. 1965 - भारत - चीन युद्ध


Click for answer

B. 1960 - स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती

9. स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल कोण ?

A. सी. राजगोपालचारी
B. डॉ. आंबेडकर
C. महात्मा गांधी
D. पंडित जवाहरलाल नेहरु


Click for answer

A. सी. राजगोपालचारी

10. म. फुले यांचा काँग्रेस नेतृत्त्वावर विश्वास नव्हता, कारण ___________

A. तिच्या नेत्यांनी महार, मांग व शेतक-यांच्या समस्यांमध्ये रस घेतला नाही.
B. या संघटनेने त्यांना योग्य तो मान दिला नाही.
C. काँग्रेसचे ध्येयधोरण त्यांना मान्य नव्हते.
D. या संघटनेत उच्चवर्णीय, पार्सी आणि युरोपियन यांचा अधिक भरणा होता.


Click for answer

D. या संघटनेत उच्चवर्णीय, पार्सी आणि युरोपियन यांचा अधिक भरणा होता.