इतिहास प्रश्नसंच-13


इतिहास- भारतीय स्वातंत्र्यलढा या विषय घटकावर आधारित.

1. गुजरातमधील शेतक-यांनी__________यांच्या नेतृत्वाखाली 'कर विरोधी मोहीम' संघटित केली होती.


A. महात्मा गांधी
B. सरदार वल्लभभाई पटेल
C. मोतीलाल नेहरु
D. एस. ए. डांगे


Click for answer

B. सरदार वल्लभभाई पटेल

2. मद्रासमध्ये होमरुल चळवळ___________ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु झाली.

A. बाळ गंगाधर टिळक
B. गोपाळ गणेश आगरकर
C. गोपाळ कृष्ण गोखले
D. डॉ. अॅनी बेझंट


Click for answer

D. डॉ. अॅनी बेझंट

3. 'फॉरवर्ड ब्लॉक' चे संस्थापक कोण होते ?

A. खान अब्दुल गफार खान
B. सुभाषचंद्र बोस
C. मोतीलाल नेहरू
D. सी.आर. दास


Click for answer

B. सुभाषचंद्र बोस

4. स्वराज्य पक्षाची स्थापना __________ह्यासाठी झाली.

A. सरकारमध्ये सत्ता सहभाग मिळविणे
B. ब्रिटिशांना भारत सोडण्यास सांगणे
C. कौन्सिल प्रवेश करून कामकाजांतर्गत अडथळे निर्माण करणे
D. ब्रिटिशांचे विरुद्ध लोकांना संघर्ष करावयास सांगणे


Click for answer

C. कौन्सिल प्रवेश करून कामकाजांतर्गत अडथळे निर्माण करणे

5. 'गुरुकुल'ची स्थापना_____________यांनी केली.

A. लाला हंसराज
B. लाला लजपतराय
C. स्वामी दयानंद सरस्वती
D. स्वामी श्रद्धानंद


Click for answer

D. स्वामी श्रद्धानंद

6. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन पुण्याऐवजी मुंबईस भरविण्यात आले होते. कारण___________

A. पुण्यास आकस्मिकरीत्या साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे
B. पुणेकरांनी अधिवेशनाला विरोध दर्शविल्यामुळे
C. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असल्यामुळे
D. मुंबईतील जनतेच्या आग्रहामुळे


Click for answer

A. पुण्यास आकस्मिकरीत्या साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे

7. इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे अधिवेशन 1936 साली _______ येथे भरले होते.

A. जळगाव
B. धुळे
C. फैजपूर
D. चाळीसगाव


Click for answer

C. फैजपूर

8. सातारा येथे प्रतिसरकारची स्थापना__________ च्या काळात झाली.

A. होमरूल चळवळ
B. असहकारितेची चळवळ
C. सविनय कायदेभंग
D. भारत छोडो चळवळ


Click for answer

D. भारत छोडो चळवळ

9. महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्यात स्वातंत्र्य लढ्यातील 'तूफान सेना' स्थापन झाली होती ?

A. सोलापूर
B. पुणे
C. सातारा
D. कोल्हापूर


Click for answer

C. सातारा

10. रॅण्डचा वध करणा-या चाफेकर बंधूंची नावे सांगा.

A. दामोदर आणि गोपाळ
B. बाळकृष्ण आणि विनायक
C. बाळकृष्ण आणि वासुदेव
D. दामोदर आणि बाळकृष्ण


Click for answer

D. दामोदर आणि बाळकृष्ण