इतिहास प्रश्नसंच-12


इतिहास- भारतीय स्वातंत्र्यलढा या विषय घटकावर आधारित.

1. प्रसिध्द ग्रंथ "दि स्टोरी ऑफ दि इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स'' ____________यांनी लिहिला.


A. सरदार पटेल
B. व्ही. पी. मेनन
C. कृष्ण मेनन
D. आर.सी. मजुमदार


Click for answer

B. व्ही. पी. मेनन

2. "जोसेफ मॅझिनीचे चरित्र” कोणी लिहिले ?

A. लोकमान्य टिळक
B. गो. कृ. गोखले
C. वि. दा. सावरकर
D. ग. ह. खरे


Click for answer

C. वि. दा. सावरकर

3. राष्ट्रगान 'वंदे मातरम्' _________ यामधून घेतले आहे.

A. रविंद्रनाथ टागोरांच्या 'गीतांजली'मधून
B. बंकिमचंद्र चटर्जीच्या 'आनंदमठ'मधून
C. शरदचंद्र चटर्जीच्या 'श्रीकांत'मधून
D. यापैकी कशातूनही नाही


Click for answer

B. बंकिमचंद्र चटर्जीच्या 'आनंदमठ'मधून

4. '1857 चे स्वातंत्र्य समर' या ग्रंथाचे लेखक कोण ?

A. शहीद भगतसिंह
B. रास बिहारी बोस
C. बाळशास्त्री जांभेकर
D. विनायक दामोदर सावरकर


Click for answer

D. विनायक दामोदर सावरकर

5. भारतात मतदानाचा मर्यादित अधिकार _________ च्या कायद्याने प्रथमच देण्यात आला.

A. 1982
B. 1909
C. 1919
D. 1935


Click for answer

B. 1909

6. 1919 च्या कायद्याचा प्रमुख उद्देश______हा होता.

A. गव्हर्नर जनरलच्या अधिकारात वाढ
B. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुरुवात
C. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा
D. जबाबदार शासन पध्दतीचा प्रारंभ


Click for answer

D. जबाबदार शासन पध्दतीचा प्रारंभ

7. "1935 चा भारत सरकारचा कायदा हा संपूर्णत: कुजलेला, मूळत: वाईट आणि पूर्णत: अस्वीकार्य आहे', असे उद्गार कुणी काढले?

A. पं. नेहरु
B. म. गांधी
C. एम. ए. जिना
D. सरदार पटेल


Click for answer

B. एम. ए. जिना

8. भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला त्यावेळी इंग्लंडमध्ये कोणता पक्ष सत्तेवर होता ?

A. मजूर पक्ष
B. उदार पक्ष
C. हुजूर पक्ष
D. लोकशाहीवादी पक्ष


Click for answer

A. मजूर पक्ष

9. खालीलपैकी कोणती जोडी बरोबर जुळते ?

A. रौलेट कायदा-1916
B. गांधी आयर्विन करार-1931
C. लखनौ करार-1918
D. आर्म्स अॅक्ट-1893


Click for answer

B. गांधी आयर्विन करार-1931

10. 'पाकिस्तान' संकल्पनेचा उद्घोष करणारी पहिली व्यक्ती कोण ?

A. मोहम्मद अली जीना
B. सर सय्यद अहमद खान
C. लियाकत अली खान
D. कवी इक्बाल


Click for answer

D. कवी इक्बाल