बुध्दिमापन चाचणी- 2


1. रिक्त जागी कोणती संख्या येईल ?
2,11,____, 44

A. 22
B. 25
C. 27
D. 35


Click for answer
 

B. 25

mpsccurrent-gmat2-ques1

2. एका कुटुंबात वसंत वैभवपेक्षा लहान आहे. वासंती सुनंदापेक्षा मोठी आहे. वसंत सुनंदापेक्षा मोठा आहे. वासंती वसंतापेक्षा लहान आहे, तर सर्वात मोठे कोण ?

A. वासंती
B. वैभव
C. सुनंदा
D. वसंत


Click for answer
 

B. वैभव

mpsccurrent-gmat2-ans2

3. खालील अंकमालिकेत 16 आणि 4 मध्ये कोणती संख्या येईल ?
6561, 256, 81, 16, ____, 4, 3

A. 9
B. 7
C. 8
D. 12


Click for answer
 

A. 9

mpsccurrent-gmat2-ans5

4. योग्य अक्षरांची पूर्तता करा. mpsccurrent-gmat2-ques3

A. U आणि D
B. I आणि T
C. E आणि D
D. U आणि P


Click for answer
 

A. U आणि D

mpsccurrent-gmat2-ans3

5. खालील वर्तुळात कोणता अंक निवडला म्हणजे अंकमालिका पूर्ण होईल ?mpsccurrent-gmat2-ques4

A. 37
B. 40
C. 33
D. 30


Click for answer
 
B. 40 mpsccurrent-gmat2-ans4