प्रश्नमंजुषा -81

इंग्रजी घटक

1. Fill in the blank with appropriate tense from the options.

Leena _________ in the United States since 1996.

A. had been living
B. has been living
C. is being living
D. has lived

Click for answer 
B. has been living

2. Choose the correct alternative to complete the sentence:
'She won't come here unless __________'
A. you request her
B. you will request her
C. you have requested her
D. you had requested her

Click for answer 
A. you request her

3. Fill in the blanks with appropriate word:
He got a first prize in service as he is ____________________ .

A. industrial
B. introductory
C. industrious
D. industries

Click for answer 
C. industrious


4. Complete the following sentence inserting the appropriate alternative given:
Unless young people are employed there _________ social unrest .
A. is not
B. was
C. will be
D. is

Click for answer 
C. will be

5. The feminine gender of 'HORSE' is

A. Mare
B. Mere
C. Mayor
D. Mire

Click for answer 
A. Mare

6. Geeta is taller than her sister.
In the above sentence, the superlative degree of the underlined item would be :

A. Tallest
B. Tall
C. More tall
D. Most tall

Click for answer 
A. Tallest

7. Choose the correct preposition : I am not afraid ______ you.

A. with
B. from
C. for
D. of

Click for answer 
D. of

8. Choose the correct preposition : He has no affectation _________ you.

A. with
B. for
C. about
D. towards

Click for answer 
B. for

9. Choose the correct one word substitution for the phrase :
A thing which easily catches fire:

A. Efforescent
B. Callous
C. Impatient
D. Inflammable

Click for answer 
D. Inflammable

10. Choose the correct preposition : He died _________ cholera .

A. of
B. from
C. by
D. after

Click for answer 
A. of
Read More »

प्रश्नमंजुषा -80

वाणिज्य घटक  


1. 'इंटिग्रेटेड रूरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम '(IRDP) कोणत्या गोष्टीस सर्वोच्च प्राथमिकता देतो ?

A. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना अर्थार्जनाची साधने व इतर मदत देऊन त्यांना दारिद्रयरेषेच्या वर आणणे.
B. हरितक्रांती प्रकल्प
C. शेतकऱ्यांना कर्जाची योग्य रीतीने वाटणी व्हावी यासाठी बँका स्थापन करणे.
D. वरीलपैकी काहीही नाही.

Click for answer 
A .  दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना अर्थार्जनाची साधने व इतर मदत देऊन त्यांना दारिद्रयरेषेच्या वर आणणे.

2. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) स्थापनेचा उद्देश असा कि, तिने ___________ या संस्थेचे कार्य हातात घ्यावे.

A. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटना
B. गॅट (GATT)
C. ईसीए (ECA)
D. आय यु ओ टी ओ (IUOTO)

Click for answer 
B. गॅट (GATT)

3. WPI मध्ये कोणत्या क्षेत्राचा समावेश  होत नाही ?

A. सेवा
B. कृषी
C. उत्पादन
D. इंधन

Click for answer 
A. सेवा

4. रोजगार हमी योजनेस खालीलपैकी कोणती बँक वित्तपुरवठा करते ?

A. प्रादेशिक ग्रामीण बँक
B. कोणतीही सहकारी बँक
C. कोणतीही राष्ट्रीयीकृत बँक
D. यापैकी एकही नाही

Click for answer 
D. यापैकी एकही नाही


5. 'फोर्ड फाउंडेशन ' ही _____________होय.

A. आर्थीक संस्था
B. औदार्यपूर्ण संस्था
C. सामाजिक संस्था
D. राजकीय संस्था

Click for answer 
B. औदार्यपूर्ण संस्था

6. कोणत्या वर्षात 'आयात निर्यात बँके 'ची (Import and Export Bank) स्थापना झाली.

A. 1969
B. 1980
C. 1982
D. 1984

Click for answer 
C. 1982

7. नवीन WPI संदर्भात _________ ही समिती नेमली गेली होती.

A. सुरेश तेंडुलकर
B. अभिजीत सेन
C. मनमोहनसिंग
D. विजय केळकर

Click for answer 
B. अभिजीत सेन

8. खालीलपैकी कोणत्या कारणास्तव आर्थिक अस्थिरता निर्माण होते ?

A. दारिद्रय
B. बेकारी
C. वास्तव वेतनातील घट
D. वरील सर्व

Click for answer 
D. वरील सर्व

9. _______________ हा कर आकारण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही.

A. मालमत्ता कर
B. महामंडळ कर
C. कृषी उत्पादनावरील कर
D. विक्रीकर

Click for answer 
B. महामंडळ कर

10. WPI चे नवीन आधारवर्ष ___________ हे आहे.

A. 2004-05
B. 2001-02
C. 2003-04
D. 1997-98

Click for answer 
A. 2004-05
Read More »

प्रश्नमंजुषा -79

मराठी घटक

खाली दिलेल्या वाक्यप्रचाराचा अर्थ पर्यायी शब्दांतून शोधा .

1.' चौदावे रत्‍न दाखविणे '

A. फार बोभाटा करणे
B. शिक्षा करणे
C. त्याग करणे
D. निसटून जाणे

Click for answer 
B. शिक्षा करणे

2. ' पानिपत झाले '

A. पानिपतचे युद्ध झाले.
B. सर्वनाश झाला.
C. सगळीकडे पाणी पाणी झाले.
D. पानिपतची गोष्ट सांगितली.

Click for answer 
B. सर्वनाश झाला.

3. 'तोंड दाबणे '

A. लाच देणे .
B. प्रतिकार करणे.
C. थोबाडात मारणे .
D. तोंडावर उशी ठेवणे.

Click for answer 
A. लाच देणे .

4. 'बुडती येणे '

A. जहाज बुडणे
B. नुकसान होणे
C. फायदा होणे
D. जगबुडी होणे

Click for answer 
B. नुकसान होणे

5. ' पाण्यावरची रेघ '

A. क्षणभंगुर बाब
B. कायमस्वरूपी बाब
C. अशक्य बाब
D. तांत्रिक चमत्कार

Click for answer 
A. क्षणभंगुर बाब

6. ' अर्धचंद्र देणे '

A. वेळी येणे
B. अष्टमीला येणे
C. काढून टाकणे
D. अर्धवट गोष्टी करणे

Click for answer 
C. काढून टाकणे

7. ' समरस होणे '

A. एकरूप होणे
B. सर्व रस एकत्र येणे
C. वेगवेगळे होणे
D. एखादी गोष्ट न आवडणे

Click for answer 
A. एकरूप होणे

8. ' लंकेची पार्वती '

A. अंगभर दागिने घातलेली स्त्री
B. अंगावर दागिने नसलेली स्त्री
C. श्रीमंत स्त्री
D. शंकराची पत्‍नी

Click for answer 
B. अंगावर दागिने नसलेली स्त्री

9. ' कपिलाषष्ठीचा योग '

A. ऋणानुबंध
B. दुर्मिळ योग
C. कपिल मुनीचा योग
D. सहजसाध्य बाब

Click for answer 
B. दुर्मिळ योग

10. ' रात्र नसणे '

A. कधीतरी काम करणे
B. सतत कार्यरत असणे
C. नेहमी जागे राहणे
D. दिवस असणे

Click for answer 
B. सतत कार्यरत असणे
Read More »

प्रश्नमंजुषा -78

विज्ञान-तंत्रज्ञान घटक


1.____________  हे द्रव्याच्या तीनही भौतिक स्थितीत आढळते.

A. अधातू
B. धातू
C. धातुसदृश्य
D. यापैकी  नाही

Click for answer 
A. अधातू

2. अणूच्या केंद्रकाचा शोध ____________ या शास्त्रज्ञाने लावला.

A. मेरी क़्युरि
B. चॅडविक
C. बोर
D. रुदरफोर्ड

Click for answer 
D. रुदरफोर्ड

3. चेंडू वर फेकला असता त्याच्या गुरुत्वीय त्वरणाचे मूल्य ___________ असते.

A. शून्य
B. धन
C. ऋण
D. अनंत

Click for answer 
C. ऋण


4. _______________ ही भारताची अणु उर्जेवर चालणारी पहिली पाणबुडी होती.

A. INS शंकुल
B. INS चक्र
C. INS निलगिरी
D. INS शिवाजी

Click for answer 
B. INS चक्र

5. खाली नमूद केल्यापैकी कोणती संशोधन व विकास संस्था 'आंतरराष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी परस्पर सहकार्य ' कार्यक्रमा अंतर्गत प्रस्थापित करण्यात आली नाही ?

A. मॉस्को येथील "ऍडव्हान्स कॉम्प्युटिंग" संशोधन केंद्र
B. हैदराबाद येथील "ओशन इन्फरमेशन सर्विसेस" संशोधन केंद्र
C. हैदराबाद येथील "पावडर मेटालर्जी " संशोधन केंद्र
D. नवी दिल्ली येथील "सेंटर फॉर मेडिकल अप्लिकेशन ऑफ लो लेवल ट्रीटमेंट ऑफ टीबी अन्ड अलायड डिसीजेस "

Click for answer 
B. हैदराबाद येथील "ओशन इन्फरमेशन सर्विसेस" संशोधन केंद्र

6. आधुनिक सौर घटामध्ये _______ चा वापर केला जातो.

A. निकेल
B. कार्बन
C. सिलिकॉन
D. लीड

Click for answer 
C. सिलिकॉन

7. प्रतिध्वनी हे ध्वनीच्या _________ चे उदाहरण आहे.

A. अपवर्तन
B. परावर्तन
C. अभिसरण
D. विकिरण

Click for answer 
B. परावर्तन

8. निसर्गात ________ मूलद्रव्ये मूळस्वरुपात आढळतात .

A. 105
B. 92
C. 100
D. 90

Click for answer 
B. 92

9. हळद आम्लारीमध्ये ________ रंग प्राप्त करते.

A. पिवळा
B. लाल
C. गुलाबी
D. काळा

Click for answer 
B. लाल

10. १ जुलै २००६ रोजी जगातील सर्वात उंचावरची आगगाडी कोणत्या देशात सुरु झाली?

A. फ्रान्स
B. जपान
C. युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरीका
D. चीन

Click for answer 
D. चीन
Read More »

प्रश्नमंजुषा -77

विज्ञान  तंत्रज्ञान घटक


1.शक्ती ही ___________ राशी आहे.

A. मुलभूत
B. अदिश
C. सदिश
D. विशेष प्रकाराची 

Click for answer 
B. अदिश

2. बहिर्वक्र भिंगाचा वापर करून _____________ हा दोष दूर केला जातो.

A. रातांधळेपणा
B. दृष्टीवैषम्य
C. दूरदृष्टीता 
D. निकटदृष्टीता 

Click for answer 
C. दूरदृष्टीता 

3. गुरूत्वाकर्षणाचा नियम ____________ या शास्त्रज्ञाने शोधून काढला.

A. केप्लर
B. न्युटन
C. गॅलिलिओ
D. कोपर्निकस

Click for answer 
B. न्युटन

4. हिमोफिलिया सारखे विकार कोणत्या लिंग गुणसूत्राशी निगडीत असतात?

A. एक्स
B. वाय
C. झेड
D. एक्स किंवा वाय

Click for answer 
A. एक्स

5.भारतात कुटुंबनियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम कधी सुरु झाली ?

A.१९५२
B.१९६०
C.१९७५
D.१९८८

Click for answer 
A.१९५२

6. जेट विमानाच्या उड्डाणाला न्यूटनचा गतिविषयक __________ नियम लागू होतो.

A. पहिला
B. दुसरा
C. तिसरा
D. कोणताही नाही

Click for answer 
C. तिसरा

7.साठवणुकीतील बटाट्यांना मोड फुटू नये म्हणून _________ प्रारणांचा मारा करतात.

A.  अल्फा
B.  बीटा
C.  गॅमा
D.  डेल्टा

Click for answer 
C.  गॅमा

8. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरमध्ये कोणता वायू भरला जातो ?

A. ब्युटेन
B. इथेन
C. मिथेन
D. प्रोटॉन

Click for answer 
A. ब्युटेन

9. बी.सी.जी. ही प्रतिबंधक लस _________रोगावर वापरतात.

A. क्षय
B. पोलिओ
C. हिवताप
D. मलेरिया

Click for answer 
A. क्षय

10. दुधात ________ ह्या घटकाचे प्रमाण सर्वाधिक असते.

A. प्रथिने
B. क्षार
C. मेदाम्ले
D. शर्करा

Click for answer 
D. शर्करा
Read More »

प्रश्नमंजुषा -76

चालू घडामोडी आणि सामान्यज्ञान


1. जगातले पहिले हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र ___________ ह्या नावाने भारत विकसित करत आहे.

A.  ध्रूव
B.  प्रल्हाद
C.  गगन
D.  ब्राम्होस

Click for answer 
B.  प्रल्हाद

2. " द लॉस्ट हिरो " हे __________ह्यांचे आत्मचरित्र आहे.

A. अमिताभ बच्चन
B.  देव आनंद 
C. कपिलदेव
D. विनोद कांबळी

Click for answer 
D. विनोद कांबळी

3. देशात ग्रामन्यायालये सर्वप्रथम ___________ ह्या राज्यात सुरु झाले.

A. महाराष्ट्र
B. गुजरात
C. दिल्ली
D. तामिळनाडू

Click for answer 
A. महाराष्ट्र

4. सध्याचा महाराष्ट्राचा आकस्मिक निधी _______________ इतका आहे.

A. 100 कोटी रुपये
B. 200 कोटी रुपये
C. 1000 कोटी रुपये
D. 10000 कोटी रुपये

Click for answer 
C.1000 कोटी रुपये

5. भारतात किती कृषी हवामान विभाग आहेत ?

A. १३
B. १५
C. ९
D. २१

Click for answer 
B. १५

6. महाराष्ट्र शासनाने नवीन जलनीती __________ ह्या वर्षी जाहीर केली.

A. २००१
B. २००३
C. २००५
D. २००९

Click for answer 
B. २००३

7. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतर्फे २००८ हे वर्ष ___________ म्हणून साजरे केले.

A. आंतरराष्ट्रीय बटाटा वर्ष
B. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण वर्ष
C. आंतरराष्ट्रीय वन वर्ष
D. आंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष

Click for answer 
A. आंतरराष्ट्रीय बटाटा वर्ष

8. _________ ह्या शहराला महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखतात.

A. ओरोस बुद्रुक
B. नागपूर
C. औरंगाबाद
D. पुणे

Click for answer 
C. औरंगाबाद

9. महाराष्ट्रात दुधाची दरडोई उपलब्धता ____________ इतकी आहे.

A. 265 ग्रॅम
B. 180 ग्रॅम
C. 245 ग्रॅम
D. 220 ग्रॅम

Click for answer 
B. 180 ग्रॅम

10. महाराष्ट्रात खरीप पिकांखालील सर्वाधिक क्षेत्र _________ ह्या जिल्ह्यात आहे.

A. अहमदनगर
B. अकोला
C. नागपूर
D. सोलापूर

Click for answer 
B. अकोला
Read More »

प्रश्नमंजुषा -75

कला शाखा घटक


1. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पोवाडा ____________ ह्यांनी लिहिला.

A. महर्षी कर्वे
B. महात्मा फुले
C. आगरकर
D. लोकमान्य टिळक

Click for answer 
B. महात्मा फुले

2. ' बावनकशी सुबोध रत्‍नाकर ' ह्या ग्रंथाचे कर्ते कोण?

A. सावित्रीबाई  फुले
B. महात्मा फुले
C. आचार्य अत्रे 
D. न्यायमूर्ती रानडे

Click for answer 
A. सावित्रीबाई  फुले

3. देशातील प्रौढांसाठीची पहिली रात्रशाळा ______________ ह्यांनी सुरु केली.

A. महर्षी कर्वे
B. लोकमान्य टिळक
C. महात्मा फुले
D. नाना शंकरशेठ

Click for answer 
C. महात्मा फुले

4.  'हितवादी ' हे वर्तमानपत्र ____________ ह्यांनी चालविले.

A. गोपाळ कृष्ण गोखले
B. गोपाळ हरी देशमुख
C. पंजाबराव  देशमुख
D. बाळकृष्ण जांभेकर

Click for answer 
A. गोपाळ कृष्ण गोखले

5. १९२० मध्ये भरलेल्या अस्पृश्य परिषदेचे अध्यक्षपद _______________ ह्यांनी भूषविले.

A. राजर्षी शाहू महाराज
B. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
C. महर्षी वि. रा. शिंदे
D. महात्मा फुले

Click for answer 
A. राजर्षी शाहू महाराज

6. महात्मा फुलेंचा जन्म ____________ वर्षी झाला.

A. 1825
B. 1826
C. 1827
D. 1829

Click for answer 
C. 1827

7. 'अरुणोदय' हे __________ ह्यांचे आत्मचरित्र आहे.

A. पंडिता रमाबाई
B. विष्णुशास्त्री पंडित
C. महर्षी कर्वे
D. बाबा पदमनजी

Click for answer 
D. बाबा पदमनजी

8. 'समाजस्वास्थ ' हे मासिक _____________ ह्यांनी चालविले.

A. महर्षी कर्वे
B. र.धों.कर्वे
C. बाळकृष्ण जांभेकर
D. गोपाळ हरी देशमुख

Click for answer 
B. र.धों.कर्वे

9. थॉमस पेन ह्यांच्या 'राईट्स ऑफ मॅन' या ग्रंथाचा प्रभाव ____________ ह्यांच्यावर पडला होता.

A. राजर्षी शाहू महाराज
B. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
C. महात्मा ज्योतिबा फुले
D. महर्षी धोंडो केशव कर्वे

Click for answer 
C. महात्मा ज्योतिबा फुले

10. _____________ ह्या महाराष्ट्रातील पहिल्या स्त्री शिक्षिका होय.

A. ताराबाई शिंदे
B. रमाबाई रानडे
C. सावित्रीबाई  फुले
D. पंडिता रमाबाई

Click for answer 
C. सावित्रीबाई  फुले
Read More »

प्रश्नमंजुषा - 73

विज्ञान तंत्रज्ञान

1.  गॅलीलियो व न्युटन ह्यांनी ____________ हि संकल्पना मांडली .

A.  कारणाची उद्देशमुलक संकल्पना
B.  कारणाची यांत्रिकी संकल्पना
C. कारणाची शास्त्रीय संकल्पना
D. कारणाची व्यावहारिक संकल्पना


Click for answer 
B.  कारणाची यांत्रिकी संकल्पना

2. "वनस्पतींची पैदास " या संकल्पनेच्या भारतीय जनकाचे नाव _______________--

A. डॉ.पुष्करनाथ
B. डॉ.राधाकृष्णन
C. डॉ.जंबूनाथन
D. डॉ.बी.पी.पाल

Click for answer 
D. डॉ.बी.पी.पाल

3. मूळ वस्तूच्या हुबेहूब प्रतिकृतीस ( Replica of Original ) ____________ प्रतिकृती म्हणतात .

A. समरूपी ( Homeomorph )
B. होलोग्राफ ( Holograph )
C. समजातीय ( Homologous )
D. बहुरुपिक ( Polymorph )

Click for answer 
A. समरूपी ( Homeomorph )

4. डब्ल्यू.एम.ओ. म्हणजे _________________

A. वायरलेस मॉनिटोरिंग ऑर्गनायझेशन
B. वुमेन मेंबर्स ऑर्गनायझेशन
C. वर्ल्ड मॉनिटोरिंग ऑर्गनायझेशन
D. वर्ल्ड मास्टर्स ऑर्गनायझेशन

Click for answer 
C. वर्ल्ड मॉनिटोरिंग ऑर्गनायझेशन

5. एड्स ( Acquired Immuno Deficiency Syndrome )__________यामुळे होतो.

A. विषाणू ( Virus )
B. जीवाणू ( Bacteria )
C. कवक ( Fungi )
D. आदिजीव ( Protozoa )

Click for answer 
A. विषाणू ( Virus )

6._____________ ही आधुनिकीकरणाची सहनिर्मिती होय.

A.  शहरीकरण
B.  राष्ट्रीयीकरण
C.  सुसंस्कृत समाज
D.  अधिभौतिक प्रगती

Click for answer 
A. शहरीकरण

7. जड पाणी _____________ वापरतात.

A. साबण तयारी करण्यासाठी
B. स्टोरेज बटरीत पाणी टाकण्यासाठी
C. अणुसंयंत्रामध्ये
D. कारच्या रेडीएटरमध्ये टाकण्यासाठी

Click for answer 
C. अणुसंयंत्रामध्ये

8.  लक्स हे __________ चे एकक आहे.

A. प्रकाशाची अपस्करण 
B. दीपन
C. अनुदीप्त  तीव्रता
D. ध्वनीची तीव्रता

Click for answer 
B. दीपन

9. कुष्ठरोग बरा करण्यासाठी ___________चा प्रभावी औषधी म्हणून वापर करतात.

A. स्ट्रेप्टोमायसीन
B. क्लोरोमायासीटीन
C. क्लोरोक़्क़िन
D. डॅप्सन

Click for answer 
D. डॅप्सन

10. लोहित पेशी मानवाच्या ________ निर्माण होतात.

A. यकृतात
B. प्लिहेत
C. हृदयात
D. अस्थीमज्जेत

Click for answer 
D. अस्थीमज्जेत
Read More »

प्रश्नमंजुषा -74

कला शाखा घटक


1. सध्या भारतात एकूण ___________ इतकी उच्च न्यायालये आहेत.

A. 24
B. 28
C. 21
D. 35

Click for answer 
C. 21

2. १९५६ च्या _____________    मुळे एकाच व्यक्तीला दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नेमता येवू शकते.

A. १ ली घटनादुरुस्ती
B. ४ थी घटनादुरुस्ती
C. ७ वी घटनादुरुस्ती
D. ११ वी घटनादुरुस्ती

Click for answer 
C. ७ वी घटनादुरुस्ती

3. भारतात न्यायालयांची एकात्मिक ( single system) ______________ ह्या कायद्याने अस्तित्वात आली.

A. 1909 मार्ले -मिन्टो सुधारणा  
B. 1919  मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा  
C. 1935 चा भारत सरकार कायदा (Government of India Act)
D. 1947 चा कायदा

Click for answer 
C. 1935 चा भारत सरकार कायदा (Government of India Act)

4. 2007  ला भारत सरकारने गठीत केलेला सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश मदन मोहन पुंछी यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग ___________ ह्या बाबीचा आढावा घेण्यासाठी होता.

A. केंद्र-राज्य संबंध
B. महाविद्यालयांतील आणि विद्यापीठांमधील रॅगिंग
C. कावेरी पाणीवाटप 
D. गुजरात दंगल चौकशी

Click for answer 
A. केंद्र-राज्य संबंध

5. महाराष्ट्राचे पहिले उपमुख्यमंत्री _______________ हे होते .

A.  अजित पवार
B.  छगन भुजबळ
C.  गोपीनाथ मुंढे
D.  नाशिकराव तिरपुडे

Click for answer 
D.  नाशिकराव तिरपुडे

6. "इंडीया फॉर इंडियन्स " ही घोषणा _________ यांनी केली होती.

A. लोकमान्य टिळक
B. महात्मा गांधी
C. स्वामी दयानंद
D. स्वामी श्रद्धानंद

Click for answer 
C. स्वामी दयानंद

7." प्रार्थना समाजा " ची स्थापना __________ यांनी केली होती.

A. आत्माराम पांडुरंग
B. न्यायमूर्ती रानडे
C. स्वामी विवेकानंद
D. दादोबा पांडुरंग

Click for answer 
A. आत्माराम पांडुरंग

8. मुस्लिम लीगचे पहिले अध्यक्ष कोण होते ?

A. बॅ. जीना
B. आगाखान
C. नबाब सलीमुल्ला खान
D. ऍलन ह्यूम

Click for answer 
C. नबाब सलीमुल्ला खान

9. घटना समितीने संपूर्ण घटना किती दिवसात तयार केली ?

A.  3 वर्ष 6 महिने  18  दिवस
B.  2 वर्ष 11 महिने  9  दिवस
C.  4 वर्ष 9 महिने  10  दिवस
D.  2 वर्ष 11 महिने  18  दिवस

Click for answer 
D. 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस

10.  इंदिरा गांधी यांचा मृत्यू  ____________ रोजी झाला.

A.  31 ऑक्टोबर 1984
B.  1 सप्टेंबर 1983
C. 31 जानेवारी 1980
D. 20 मे 1990

Click for answer 
A. 31 ऑक्टोबर 1984
Read More »

प्रश्नमंजुषा -72

विषय घटक : मराठी

दिलेल्या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द ओळखा.
1. " जो देशासाठी मरतो तो "

A.  हुतात्मा
B.  शूरवीर
C.  सैनिक
D.  जवान

Click for answer 
A.  हुतात्मा

2.  "जो भविष्य सांगतो तो "

A.  ज्योतिष्य
B.  ज्योतिषी
C.  जादूगार
D.  भविष्यक

Click for answer 
B.  ज्योतिषी

3. "जो अत्यंत खर्चिक असतो तो "

A.  उधळ्या
B.  कंजूष
C.  दानशूर
D.  चिकट

Click for answer 
A.  उधळ्या


4.  " हृदयाला भिडणारे "

A. पाषाणहृदयी
B.  दु:खमय
C.  हृदयंगम
D.  हर्षभरित

Click for answer 
C.  हृदयंगम

5. "  मागून जन्मलेला "

A.  आजन्मी
B.   अनुज
C.  अग्रज
D.  कनिष्ठ

Click for answer 
B.   अनुज


6.  "बोधपर वचन "

A.  सुभाषित
B.  सुविचार
C.  ब्रीदवाक्य
D.  वरील सर्व

Click for answer 
D.  वरील सर्व

7.  " सत्यासाठी झगडणारा  "

A.  सत्यजित
B.  सत्याग्रही
C.  सत्यधर्मी
D.  सत्यवान

Click for answer 
B.  सत्याग्रही

8. "जिवंत असेपर्यंत "

A. अभय
B. मृत्यू
C. आजन्म
D. आजीव

Click for answer 
C. आजन्म

9. "रात्री हिंडणारे "

A. निशाचर
B. उभयचर
C. जलचर
D. स्थलचर

Click for answer 
A. निशाचर

10. "स्वत:शी केलेले भाषण "

A. स्वगत
B. मनोगत
C. भाषण
D. संभाषण

Click for answer 
A. स्वगत

Read More »

प्रश्नमंजुषा -71

वाणिज्य घटक

1. क्षेत्रीय सेवा पद्धत खालीलपैकी कोणत्या बँकेने कार्यान्वित केली ?

A. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
B.  अग्रणी बँक
C.  राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक
D.  प्रादेशिक ग्रामीण  बँक

Click for answer 
B.  अग्रणी बँक

2. तुटीचे अर्थप्रबंधन म्हणजे ______________

A. परकीय मदतीवर अवलंबून राहणे.
B. विकासाकरिता पुरेसा खर्च न करणे.
C. प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च असणे.
D. विदेशी कर्ज घेऊन खर्च करणे.

Click for answer 
C. प्राप्तीपेक्षा अधिक खर्च असणे.


3. 'मजुरी वस्तू' प्रतिमान कोणी सुचविले?

A. पी.सी.महालनोबीस
B. कॅल्डॉर
C. हॅरॉड-डोमर
D. सी.एन.वकील आणि पी.आर.ब्रम्हानंद

Click for answer 
B. कॅल्डॉर

4. किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय ?

A. ज्या किंमतीला सरकार वस्तू खरेदी करते ती किंमत.
B. ज्या किंमतीला सरकार खुल्या बाजारात वस्तू विकते ती किंमत.
C. ज्या किंमतीला सरकार वस्तू सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत विकते ती किंमत.
D. वरीलपैकी कोणतीही नाही.

Click for answer 
ज्या किंमतीला सरकार वस्तू खरेदी करते ती किंमत.

5.  महाराष्ट्रातील पुणे येथील शेअरबाजार या वर्षी सुरु झाला?

A.  1980
B.  1982
C.  1962
D.  1990

Click for answer 
B.  1982

6. राष्ट्रीय विकास परिषदेचा सभासद नसणारी व्यक्ती कोण ?

A. राष्ट्रपती
B. पंतप्रधान
C. नियोजन आयोगाचा सभासद
D. राज्याचा मुख्यमंत्री

Click for answer 
A. राष्ट्रपती

7. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या व्यापारी व्यवहाराची सुरुवात केव्हा झाली?

A. 1994
B. 1992
C. 1991
D. 1985

Click for answer 
A. 1994

8.  राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष ____________ हे असतात.

A. राज्यपाल
B. मुख्यमंत्री
C. महसूलमंत्री
D. वित्तमंत्री

Click for answer 
B. मुख्यमंत्री

9. भारतातील नियोजनाचे स्वरूप हे ________ प्रकारचे आहे.

A. लोकशाही
B. हुकूमशाही
C. भांडवलशाही
D. केंद्रित

Click for answer 
D. केंद्रित

10. भारतीय आयुर्विमा निगमचे  ( LIC ) राष्ट्रीयीकरण ________ ह्या वर्षी झाले.

A.1948
B.1952
C.1956
D.1990

Click for answer 
C.1956
Read More »

प्रश्नमंजुषा -70


विषय घटक: इंग्रजी


1. The share broker faced the charge of deceit. The antonym of the underlined words is

A. conceit
B. deception
C. honesty
D. masterly

Click for answer 
C. honesty

2. Choose the alternative which is nearest in meaning to word "absurd"

A. wrong
B. inconsistent
C. adequate
D. accurate

Click for answer 
B. inconsistent


3. Pick out the wrong sentence.

A. My examination are in two weeks time.
B. He go to school.
C. The magazine is published every month.
D. Unemployment is a very serious problem.

Click for answer 
B. He go to school.
Correct sentence should be: He goes to school.

4. Choose the correct sentence.

A. Mathematics is an interesting subject.
B. Mathematics are an interesting subject.
C. Mathematics is an interested subject.
D. Mathematics is a interesting subject.

Click for answer 
A. Mathematics is an interesting subject.

5. Fill in the blank with the correct alternative:
She went to the movie with ________ two children.
A. his
B. him
C. her
D. she

Click for answer 
C. her

6. Fill in the blank with the correct alternative:
He is to be blamed equally _________ his brother.

A. to
B. on
C. with
D. of

Click for answer

C. with7. Fill in the blank with the correct alternative:
Nobody but _______ was present.

A. me
B. I
C. myself
D. mine

Click for answer 
B. I

8. Select the right word which can be substituted for the following explanation:
A writing that cannot be read.

A. Unreadable
B. Unclear
C. Illegible
D. Unrecognizable

Click for answer 
C. Illegible

9. Choose the correct question for the underlined phrase in the following statement.
She was reading Charles Dickens' novel,'David Copperfield'.

A. What was the name of the novel ?
B. Whose novel was she reading ?
C. What was she reading ?
D. None

Click for answer 
B. Whose novel was she reading ?

10. My son left for _______ United States last week.
Choose the correct article to be filled in the gap.

A. a
B. an
C. the
D. no article.

Click for answer 
C. the
Read More »

प्रश्नमंजुषा -69

प्रश्नमंजुषा -69
वाणिज्य घटक 


1. देशातील पहिला म्युच्युअल फंड ____________  हा   होता.

A.  एसबीआय ( SBI )म्युच्युअल फंड
B. मॉरगन स्टॅनले  म्युच्युअल फंड
C. कोठारी पायोनियर म्युच्युअल फंड
D. युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ( U T I ) म्युच्युअल फंड

Click for answer 
D. युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ( U T I ) म्युच्युअल फंड

2. भारतात ________________ ह्या प्रकाराच्या सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली.

A. शुल्झ
B. रायफेझन
C. वरील दोन्ही प्रकाराच्या
D. यापैकी नाही

Click for answer 
B. रायफेझन

3. ____________ याला सहकाराचा जनक मानतात.

A. रॉबर्ट ओवेन
B. रॉबर्ट हूक
C. मायकेल ओवेन
D. यापैकी नाही

Click for answer 
A. रॉबर्ट ओवेन

4. 1971 ला स्थापन झालेली वांच्छू समिती _________ शी निगडीत होती.

A. अप्रत्यक्ष कर
B. प्रत्यक्ष कर
C. कृषी कर
D. आयकर

Click for answer 
B. प्रत्यक्ष कर


5. अप्रत्यक्ष कराचा अंतिम करभार __________ वर पडतो.

A. उत्पादकावर
B. व्यापार्‍यावर
C. ग्राहकावर
D. सरकारी खजिन्यावर

Click for answer 
C. ग्राहकावर

6. महालेखापरीक्षकाला कोणत्या समितीचे कान व डोळे असे म्हणतात?

A. लोकअंदाज समिती
B. सार्वजनिक निगम समिती
C. लोकलेखा समिती
D. वरील सर्व

Click for answer 
C. लोकलेखा समिती

7. महात्मा  गांधींचे चित्र असलेल्या चलनी नोटा देशात पहिल्यांदा ____________ या वर्षी वितरीत करण्यात आल्या.

A. 1969
B. 1947
C. 1948
D. 1975

Click for answer 
A. 1969

8.सहकारी बँकांची संरचना किती स्तरीय असते?

A. एक
B. दोन
C. तीन
D. चार

Click for answer 
C. तीन

9. खालीलपैकी कोणत्या बँकेने भारतामध्ये रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत ?

A. नाबार्ड
B. रिजर्व बँक ऑफ इंडिया
C. इंडियन ओव्हरसीज बँक 
D. स्टेट बँक ऑफ इंडिया

Click for answer 
D. स्टेट बँक ऑफ इंडिया

10.कोणत्या वर्षी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना झाली ?

A. 1982
B. 1975
C. 1966
D. 1969

Click for answer 
B. 1975
Read More »

प्रश्नमंजुषा -68

प्रश्नमंजुषा -68
कृषी  घटक

1._________ या फळपिकासाठी दाब कलम वापरतात.

A. डाळिंब
B. आंबा
C. पेरु
D. संत्री

Click for answer 
C. पेरु

2.____________ ही आंब्याची बिन-कोयीची जात होय.

A.  रत्ना
B.  सिंधू
C. केसर
D. गंगा

Click for answer 
B.  सिंधू

3. कोकण कृषी विद्यापीठाने आंब्यांच्या काढणीसाठी ___________ हे उपकरण तयार केले आहे.

A. नूतन झेला
B. अतुल झेला
C. पंकज
D. स्वस्तिक

Click for answer 
A. नूतन झेला

4. एक लिटर विहिरीचे पाणी हे समुद्राच्या एक लिटर पाण्यापेक्षा ________ असते.

A. जड असते.
B.  हलके असते.
C.  खारे  असते.
D.  सारख्याच वजनाचे  असते.

Click for answer 
B.  हलके असते.

5. ' स्ट्रॉबेरी ' हे फळ महाराष्ट्रात ___________ येथे मोठया प्रमाणात पिकते ?

A. माथेरान
B. चिखलदरा
C. तोरणमाळ
D. महाबळेश्वर

Click for answer 
D. महाबळेश्वर


6. ' महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळा  ' चे मुख्यालय __________ येथे आहे.

A. नागपूर
B. अकोला
C. जळगाव
D. पुणे

Click for answer 
B. अकोला

7.जेव्हा वर्षातून दोन पिके घेतली जातात, तेव्हा त्या जमिनीच्या वापराचे प्रमाण __________ असते.

A. 50 %
B. 100 %
C. 150 %
D. 200 %

Click for answer 
D. 200 %

8.मेंढीची लांब लोकर देणारी ___________ ही जात आहे.

A. डॉरसेट
B. मेरिनो
C. बन्नुर
D. वरील सर्व 

Click for answer 
B. मेरिनो

9.  काजूचे मूलस्थान ________________ येथे मानतात.

A.  भारत
B.  द . आफ्रिका
C. द. अमेरिका
D. उ. अमेरिका

Click for answer 
C. द. अमेरिका

10. पाणथळ जमिनीत ______________ ही झाडे लावतात.

A. साग
B. चिंच
C. बाभूळ
D. शेवरी-निलगिरी

Click for answer 
D. शेवरी-निलगिरी
Read More »

प्रश्नमंजुषा -67

प्रश्नमंजुषा -67
विज्ञान  तंत्रज्ञान


1.'केस्कोग्राफ ' ह्या उपकरणाची निर्मिती ___________ ह्यांनी केली.

A.  जगदीशचंद्र बोस
B.  सर सी.व्ही.रमण
C. राजेंद्र पचौरी
D. डॉ. व्यंकटरमण रामकृष्णन

Click for answer 
A.  जगदीशचंद्र बोस

2.प्राप्त ज्ञानाचा व्यावहारिक उपयोग केल्यास त्याला ______________ शास्त्र म्हणतात.

A. शुद्ध
B.  नियोजित
C.  नैसर्गिक
D. आकारिक

Click for answer 
B.  नियोजित

3. _________ हा एकमेव अधातू विद्युतवाहक आहे.

A. सल्फर
B. ग्रॅफाईट
C. कार्बन
D. बोरॉन

Click for answer 
B. ग्रॅफाईट


4. न्यूटनचे तीन नियम __________शी संबंधित आहेत.

A. त्वरण
B. कार्य
C. गती
D. दाब

Click for answer 
C. गती

5. __________ हा दिवस 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ' म्हणून साजरा करतात.

A. 9 ऑगस्ट
B. 14 मे
C. 28 फेब्रुवारी
D. 31 ऑक्टोबर

Click for answer 
C. 28 फेब्रुवारी

6. _________ अंधारात चमकते.

A. फॉस्फरस
B. गंधक
C. सोने
D. लोखंड

Click for answer 
A. फॉस्फरस

7. खालीलपैकी कोणता कॅल्शियम कार्बोनेटचा प्रकार आहे ?

A. काच
B. कागद
C. संगमरवर
D. धुण्याचा सोडा

Click for answer 
C. संगमरवर

8. गोबरगॅस मध्ये कोणता वायू असतो ?

A. इथेन
B. मिथेन
C. प्रोपेन
D. ब्युटेन

Click for answer 
B. मिथेन

9. खालीलपैकी कशात कॅल्शियमचे प्रमाण अधिक असते ?

A. डाळी
B. सफरचंद
C. दुध
D. खाद्यतेल (वनस्पतीजन्य तेल )

Click for answer 
C. दुध

10. ____________ह्या रोगामध्ये रक्त साकाळत नाही.

A. हिमोफिलिया
B. रंग आंधळेपणा
C. रक्तस्त्राव (हॅमरेज)
D. यापैकी नाही

Click for answer 
A. हिमोफिलिया
Read More »

प्रश्नमंजुषा

Sponsored Ads

Read More »