Showing posts with label independence day. Show all posts
Showing posts with label independence day. Show all posts

Monday, August 15, 2011

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

स्वतः च्या पलीकडे दररोज केवळ किमान पाच मिनिटेही विचार करणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला माझा सलाम.

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!