We Hear You
Just acknowledge by sharing / Likes on Facebook or Google plus /Twister.
This will help us to understand what you like and where we should FOCUS.

आम्ही आपल्या कृतींना प्रतिसाद देतो.
आपल्याला आवडलेल्या/ उपयुक्त वाटणाऱ्या प्रत्येक पोस्ट साठी फेसबुक Like/share किंवा Google+ द्वारे दाद द्या.
आम्ही तुम्हाला उपयुक्त वाटणाऱ्या बाबी अधिकाधिक देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्नशील आहोत.
Showing posts with label Asst Mains. Show all posts
Showing posts with label Asst Mains. Show all posts

Saturday, September 22, 2012

प्रश्नमंजुषा -274

1. 14 वी राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषद कुठे आयोजित करण्यात आली ?

A. औरंगाबाद
B. पुणे
C. रत्नागिरी
D. नागपुर

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
A. औरंगाबाद

2. लोकायुक्त संस्था 1972 साली स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते ?
A. राजस्थान
B. ओरिसा
C. महाराष्ट्र
D. हरियाणा

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
C. महाराष्ट्र

3. 2011-2020 हे दशक संयुक्त राष्ट्रांकडून ________ दशक म्हणून साजरे केले जात आहे ?
A. रस्ता सुरक्षिततेसाठी कृती दशक
B. दारिद्रय निर्मूलन दशक
C. मानवी हक्क शिक्षण दशक
D. यापैकी नाही

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
A. रस्ता सुरक्षिततेसाठी कृती दशक

4. सर्वात अधिक बालकामगार असणारा देश कोणता ?
A. भारत
B. पाकिस्तान
C. नेपाळ
D. बांगलादेश

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
A. भारत

5. 2011 साली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करणारी तवक्कुल करमान ही कोणत्या देशाची क्रांतिची माता म्हणून ओळखली जाते ?
A. येमेन
B. जॉर्डन
C. बहरीन
D. सुदान

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
A. येमेन

6.भारताने ' पंचवार्षीक योजना ' ही संकल्पना कोणत्या राष्ट्राकडून घेतली ?

A. अमेरीका
B. रशिया
C. चीन
D. ब्राझील

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
B.रशिया

7. संसदेने अंदाज समितीची स्थापना कोणत्या वर्षी केली ?

A. 1948
B. 1923
C. 1950
D. 1956

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
C. 1950

8.IFCI अर्थात ' इंडस्ट्रीयल फायनान्स कार्पोरेशन ऑफ इंडीया लिमीटेड ' चे लवकरच कोणत्या बँकेत विलीनीकरण करण्यात येणार आहे ?

A. ICICI
B. SBI
C. RBI
D. पंजाब नॅशनल बँक

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
D. पंजाब नॅशनल बँक

9. ' महावित्त ' चे मुख्यालय कोणत्या शहरात आहे ?

A. दिल्ली
B. मुंबई
C. पणजी
D. नागपूर

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
B. मुंबई

10. उल्कापातामुळे निर्माण झालेले एकमेव सरोवर खालीलपैकी कोणते ?

A. मानस सरोवर
B. लोणार सरोवर
C. दाल सरोवर
D. उल्का सरोवर

उत्तरासाठी येथे क्लिक करा.
B. लोणार सरोवर


Wednesday, February 8, 2012

प्रश्नमंजुषा -211


खालील प्रश्नमंजुषा पुढील परीक्षांसाठी विशेष उपयुक्त आहे:
1. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा
2. MPSC PSI मुख्य परीक्षा
3. MPSC Asst मुख्य परीक्षा
4. MPSC STI मुख्य परीक्षा

1. _______________च्या आमसभेने 14 डिसेंबर 1960 रोजी शिक्षणातील अन्यायाविरुद्धचा ठराव स्वीकारला.

A. एफ् ए ओ
B. आय एल ओ
C. डब्लु एच् ओ
D. युनेस्को

Click for answer 
D. युनेस्को

2.यु एन् एच् सी आर् __________________________ ना सुरक्षा व सहायता प्रदान करते.

A. निर्वासित
B. स्थानांतरित व्यक्ती
C. कोणत्याही राज्यांचे नसलेले व्यक्ती
D. वरील सर्व

Click for answer 
D. वरील सर्व

3. 1949 च्या तिसर्‍या जिनेव्हा करारातील 4 था अनुच्छेद __________________ ह्या वर्गात येणार्‍या व्यक्ती बद्दल सांगतो .

A. लढाई बळी पडलेले व्यक्ती
B. सशस्त्र लढाईत रणांगणावरील जखमी व आजारी व्यक्ती
C. नागरिक
D. युद्ध कैदी

Click for answer 
D. युद्ध कैदी

4. मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 नुसार राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या सदस्याची नेमणूक कोण करतो ?

A. राष्ट्राध्यक्ष
B. राज्यपाल
C. पंतप्रधान
D. उच्च न्यायालय

Click for answer 
B. राज्यपाल

5. मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993 नुसार विशेष सरकारी वकील होण्यासाठी काय अट आहे ?

A. 5 वर्ष वकीलीचा अनुभव
B. 3 वर्ष वकीलीचा अनुभव
C. 6 वर्ष वकीलीचा अनुभव
D. 7 वर्ष वकीलीचा अनुभव

Click for answer 
D. 7 वर्ष वकीलीचा अनुभव

6. नैसर्गिक न्यायाचे तिसरे तत्त्व " डोनोघे कमेटी " नुसार कोण आहे ?

A. कुणालाही त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी नकार देता येणार नाही
B. व्यक्तिला निर्णयाचे कारण समजण्याचा हक्क आहे
C. कुठलेही कारण नसताना व्यक्तिला शिक्षा करता येत नाही
D. वरीलपैकी कुठलेही नाही

Click for answer 
B. व्यक्तिला निर्णयाचे कारण समजण्याचा हक्क आहे

7. 'नैसर्गिक न्याय तत्त्वांनी' खालीलपैकी कोणत्या दोन गोष्टींमध्ये दृढ संबंध प्रस्थापित केलेला आहे ?

A. कायदा आणि नितीमत्ता
B. कायदा आणि शिक्षा
C. कायदा आणि गुन्हेगारी
D. कायदा आणि सुव्यवस्था

Click for answer 
A. कायदा आणि नितीमत्ता

8. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कोणत्या वर्षामध्ये अंमलात आला ?

A. 1990
B. 1993
C. 2000
D. 2003

Click for answer 
B. 1993

9. महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग कोठे स्थित आहे ?

A. हजारीमल सोमाणी मार्ग, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस जवळ, मुंबई
B. मुंबई उच्च न्यायालयाचे परिसर, मुंबई
C. कर्मवीर भाऊराव पाटील मार्ग, मुंबई
D. रेल्वे स्टेशन जवळ, पुणे

Click for answer 
A. हजारीमल सोमाणी मार्ग, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस जवळ, मुंबई

10. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने सार्वत्रिक मानवाधिकार जाहीरनामा कधी अंगीकृत केला ?

A. 1945
B. 1948
C. 1990
D. 1993

Click for answer 
B. 1948

Friday, August 12, 2011

One Word Substitution
1 Science of meanings and effects of words Semantics
2 One who loves books Bibliophile
3 Without name of the author Anonymous
4 Able to speak two languages Bilingual
5 One who is all powerful Omnipotent
6 One who speaks less Reticent
7 Practice of having several wives Polygamy
8 A flesh eating animal Carnivorous
9 Fit to be eaten Edible
10 That through which light can partly pass Translucent
11 A thing no longer in use Obsolete
12 A study of the body Physiology
13 A study of animals Zoology
14 A study of birds Ornithology
15 A handwriting that cannot be read Illegible
16 A study of ancient things Archaeology
17 A Government by the people Democracy
18 A Government by a king or queen Monarchy
19 A Government by the officials Bureaucracy
20 Rule by the mob Mobocracy
21 An animal who preys on other animals Predator
22 A life history written by oneself Autobiography
23 A life history written by somebody else Biography
24 A place where orphans live Orphanage
25 A sentence whose meaning is unclear Ambiguous
26 One who owes a debt Debtor
27 People who work together Colleagues
28 Science of morals Ethics
29 One who eats everything Omnivorous
30 One who is present everywhere Omnipresent
31 Onw who looks only to dark side of things Pessimist
32 A remedy for all diseases Panacea
33 That which is against law Illegal
34 That which is lawful Legal
35 Practice of having several husbands Polyandry
36 The sum paid to a man for a piece of work Remuneration
37 A store-house for grain Granary
38 One who lives in a foreign country Immigrant
39 Person who loves and is ready to die for his country Patriot
40 One who doesn't know how to read and write Illiterate

प्रश्नमंजुषा -87

English for PSI Mains, STI Mains, Asst Mains


In each of the following questions, choose the most suitable 'one word' for the given expression.

1. A study of animals

A. Botony
B. Zoology
C. Physiology
D. Ornithology

Click for answer 

B: Zoology

2. A grass eating animal

A. Carnivorous
B. Herbivorous
C. Lignivorous
D. Omnivorous

Click for answer 
B. Herbivorous

3. A person who loves money and hates spending

A. Philanthropist
B. Capitalist
C. Spendthrift
D. Miser

Click for answer 

D: Miser

4. A silly person

A. Wolf
B. Goose
C. Pious
D. Lunatic

Click for answer 

B: Goose

5. Murder of a new-born child

A. Infanticide
B. Homicide
C. Fratricide
D. Regicide

Click for answer 

A. Infanticide

6. One who is all powerful

A. Omnipotent
B. Omnipower
C. Omnipresent
D. Omniscient

Click for answer 

A: Omnipotent

7. One who hates women

A. Misogynist
B. Antifeminist
C. Antiwomen
D. Plagiarist


Click for answer 

A: Misogynist

8. One who works for free

A. Volunteer
B. Gullible
C. Freelancer
D. Freebee

Click for answer 

A: Volunteer

9. Making someone angry

A. Preanger
B. Proactive
C. Probate
D. Provocate

Click for answer 

D: Provocate

10. Plants of a particular region

A. Fauna
B. Flora
C. Biosphere
D. Geosphere

Click for answer 

B: Flora

Friday, July 29, 2011

प्रश्नमंजुषा -81

इंग्रजी घटक

1. Fill in the blank with appropriate tense from the options.

Leena _________ in the United States since 1996.

A. had been living
B. has been living
C. is being living
D. has lived

Click for answer 
B. has been living

2. Choose the correct alternative to complete the sentence:
'She won't come here unless __________'
A. you request her
B. you will request her
C. you have requested her
D. you had requested her

Click for answer 
A. you request her

3. Fill in the blanks with appropriate word:
He got a first prize in service as he is ____________________ .

A. industrial
B. introductory
C. industrious
D. industries

Click for answer 
C. industrious


4. Complete the following sentence inserting the appropriate alternative given:
Unless young people are employed there _________ social unrest .
A. is not
B. was
C. will be
D. is

Click for answer 
C. will be

5. The feminine gender of 'HORSE' is

A. Mare
B. Mere
C. Mayor
D. Mire

Click for answer 
A. Mare

6. Geeta is taller than her sister.
In the above sentence, the superlative degree of the underlined item would be :

A. Tallest
B. Tall
C. More tall
D. Most tall

Click for answer 
A. Tallest

7. Choose the correct preposition : I am not afraid ______ you.

A. with
B. from
C. for
D. of

Click for answer 
D. of

8. Choose the correct preposition : He has no affectation _________ you.

A. with
B. for
C. about
D. towards

Click for answer 
B. for

9. Choose the correct one word substitution for the phrase :
A thing which easily catches fire:

A. Efforescent
B. Callous
C. Impatient
D. Inflammable

Click for answer 
D. Inflammable

10. Choose the correct preposition : He died _________ cholera .

A. of
B. from
C. by
D. after

Click for answer 
A. of

Follow us by Email Absolutely FREE

Share for Care

If you LIKE what we are posting here, please share it on your Facebook page. Just copy the URL link and paste on your Facebook status update.
आपण ह्या ब्लॉगच्या URL लिंक्स शेअर केल्यात तर आम्हाला आनंदच वाटेल.
You can share the links to this blog.

हे पोस्ट वाचणाऱ्यांनी हेही वाचलेत