Showing posts with label ASST Prel 2011. Show all posts
Showing posts with label ASST Prel 2011. Show all posts

Thursday, September 1, 2011

प्रश्नमंजुषा -105
1. जमशेदपूर हे औद्योगिक शहर_____________ या नदीवर वसले आहे.

A. महानदी
B. सोन
C. सुवर्णरेखा
D. गंगा

Click for answer 
C. सुवर्णरेखा

2. भारतात चहा उत्पादनात ____________ राज्याचा प्रथम क्रमांक आहे.

A. आसाम
B. बिहार
C. महाराष्ट्र
D. ओरिसा

Click for answer 
A. आसाम


3. महाराष्ट्राची पठारी विभागामध्ये _________ मृदा मोठया प्रमाणात विखुरलेली आढळते.

A. काळी
B. तांबडी
C. गाळाची
D. जांभी

Click for answer 
A. काळी


4. _____________ ही नदी वर्धा नदीची उपनदी आहे.

A. पेनगंगा
B. भीमा
C. येरळा
D. पंचगंगा

Click for answer 
A. पेनगंगा

5. ___________ या सरोवराची निर्मिती उल्कापातामधून झालेली आहे.

A. चिलका
B. लोणार
C. सांभार
D. पुलीकेत

Click for answer 
B. लोणार

6. _____________ हा भारतातील प्राचीन घडीचा पर्वत आहे.

A. अरावली
B. सह्याद्री
C. विंध्य
D. निलगिरी

Click for answer 
A. अरावली


7. माथेरान हे _____________ वस्तीचे उदाहरण आहे.

A. रेषीय
B. जुळी
C. गोलाकार
D. डोंगरमाथा

Click for answer 
D. डोंगरमाथा

8. खालीलपैकी कोणते स्थान महाराष्ट्रातील ऊर्जा निर्मिती केंद्र नाही ?

A. उरण
B. खापरखेडा
C. अंबरनाथ
D. परळी

Click for answer 
C. अंबरनाथ

9. आपण महाराष्ट्रामध्ये पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जातो तेव्हा विविध नद्यांची खोरी पार करतो, त्यांचा क्रम खालीलपैकी कोणता ?

A. भीमा , वैनगंगा , सीना , सावित्री
B. वैनगंगा , सीना , भीमा , सावित्री
C. सावित्री, भीमा , सीना , वैनगंगा
D. वैनगंगा, भीमा , सीना , सावित्री

Click for answer 
C. सावित्री, भीमा , सीना , वैनगंगा

10. रंगराजन कमिटी ही __________________शी संबंधित आहे.

A. राष्ट्रीय बचत आणि गुंतवणूकीशी
B. गुजरात दंगलीशी
C. मुंबई हल्ल्याशी
D. राजीव गांधी हत्येशी

Click for answer 
A. राष्ट्रीय बचत आणि गुंतवणूकीशी

Monday, August 29, 2011

प्रश्नमंजुषा -104

Question Bank-1 Current -India Personalities

1. इ.स्. 1857 च्या उठावाच्या दरम्यान आणि नंतर भारतीयांचे मुख्य उद्दिष्ट कोणते होते?

A. इंग्रजांना समूळ नष्ट करणे.
B. इंग्रजांना सहकार्य करणे.
C. इंग्रजांना विरोध करणे.
D. वरीलपैकी कोणतेही नाही
Click for answer 
A. इंग्रजांना समूळ नष्ट करणे.

2. भिल्लाचा उठाव _________ येथे झाला.

A. पुणे
B. खानदेश
C. मुंबई
D. कोकण

Click for answer 
B. खानदेश

3. इ.स्. 1848 ते 1856 या काळात अनेक संस्थाने कोणी खालसा केली ?

A. लॉर्ड रिपन
B. लॉर्ड विल्यम बेंटींक
C. लॉर्ड कॉर्नवालीस
D. लॉर्ड डलहौसी

Click for answer 
D. लॉर्ड डलहौसी

4. जालियनवाला बागेतील निरपराध निशस्त्र जनतेवर गोळीबार करण्याचे आदेश कोणी दिले ?

A. जनरल डायर
B. ओ'डवायर
C. चेम्सफोर्ड
D. कर्झन

Click for answer 
A. जनरल डायर

5. इ.स. 1932 मध्ये डॉ.आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यात झालेला करार

A. जातीय निवाडा
B. पुणे करार
C. अस्पृश्योद्धारा संबंधीची रूपरेषा
D. वरीलपैकी कोणतेही नाही

Click for answer 
B. पुणे करार6. होमरुल चळवळ प्रथम कोणत्या देशात सुरु झाली होती ?

A. दक्षिण आफ्रिका
B. आयर्लंड
C. नेदरलँड
D. भारत

Click for answer 
B. आयर्लंड

7. कोणत्या कायद्याने मुस्लीमांसाठी विभक्त मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले ?

A. 1813
B. 1909
C. 1919
D. 1935

Click for answer 
B. 1909

8. सप्टेंबर 1916 मध्ये 'होमरुल लीग ' ची स्थापना _____________ यांनी केली.

A. इंदुलाल याज्ञिक
B. जॉर्ज अरुंडेल
C. ऍनी बेझंट
D. गोपाळ कृष्ण गोखले

Click for answer 
C. ऍनी बेझंट

9. 'भारत सेवक समाज ' या संस्थेचे संस्थापक कोण ?

A. दादाभाई नौरोजी
B. गोपाळ कृष्ण गोखले
C. महात्मा गांधी
D. बिपिन चंद्र पाल

Click for answer 
B. गोपाळ कृष्ण गोखले

10. महाराष्ट्रात ____________ साली शेतकर्‍यांनी जमीनदार आणि सावकार यांच्याविरूध्द उठाव केला ?

A. 1860
B. 1873
C. 1875
D. 1905

Click for answer 
C. 1875
सदर उठावाला महात्मा फुले यांनी प्रेरणा दिली होती.

Sunday, August 28, 2011

प्रश्नमंजुषा -103

सहाय्यक पूर्व परीक्षा - २८ ऑगस्ट २०११

आभार: उमेश नगराळे ह्या मित्राने ही प्रश्नपत्रिका परीक्षा झाल्यानंतर काही तासातच स्कॅन करून पाठवली.
भविष्यात इतर मित्रांनीही विविध परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका अश्याच स्वरुपात पाठवल्यास येथे त्यांची उत्तरे देण्याचा नक्कीच प्रयत्न होईल.

1. +4m आणि -2m नाभीय अंतरे असलेले दोन पातळ भिंग एकमेकांना स्पर्श करून ठेवली, तर त्यांच्या संयोगी भिंगाचे नाभीय अंतर किती ?

A. -4 m
B. +2 m
C. +4 m
D. -2 m

Click for answer 
A. -4 m
संदर्भ:
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान इयत्ता दहावी भाग 1 - पान क्रमांक 186 जुने पाठ्यपुस्तक-2007 ते 2009 मधील आवृत्ती

2. एखाद्या द्रावणाचा pH जर 7 असल्यास , ते द्रावण __________ असते.

A. आम्लधर्मी
B. आम्लारीधर्मी
C. अल्कालाइन
D. उदासीन

Click for answer 
D. उदासीन


3. वातानुकूलित यंत्रात प्रशीतक म्हणून खालीलपैकी काय वापरतात ?

A. कार्बन टेट्राक्लोराईड
B. मिथेन
C. क्लोरोफॉर्म
D. फ्रेऑन

Click for answer 
D. फ्रेऑन


4. एका किरणोत्सारी पदार्थाचा अर्धाआयुष्य काल 4 तास आहे , तर 3 अर्धआयुष्य कालावधीनंतर त्याच्या कितव्या हिस्स्याचा ह्रास होईल ?

A. 1/8
B. 7/8
C. 1/4
D. 3/4

Click for answer 
B. 7/8

5. वाहकातील दोन बिंदुमधील विदयुत विभवांतर (V) __________ या द्वारे व्यक्त करतात.

A. V= कार्य(W)/प्रभार(Q)
B. V= कार्य(W)/काळ (t)
C. V= प्रभार(Q)/काळ (t)
D. V= प्रभार(Q)/कार्य(W)

Click for answer 
A. V= कार्य(W)/प्रभार(Q)

6. अल्फा, बीटा , गॅमा या किरणांच्या धातूच्या पत्र्यातून आरपार जाण्याच्या क्षमतेनुसार क्रमसंबंध ओळखा.

A. गॅमा > बीटा > अल्फा
B. अल्फा > बीटा > गॅमा
C. बीटा > अल्फा > गॅमा
D. अल्फा > गॅमा > बीटा

Click for answer 
A. गॅमा > बीटा > अल्फा


7. मध्यम तापमानावर खालीलपैकी कोणते संयुग तापविले असता ऑक्सिजन बाहेर टाकला जातो ?

A. क्युप्रिक ऑक्साईड
B. मर्क्युरिक ऑक्साईड
C. झिंक ऑक्साईड
D. अल्युमिनियम ऑक्साईड

Click for answer 
D. अल्युमिनियम ऑक्साईड

8. खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्रामधून मिथेन वायूची निर्मीती होते ?

A. गव्हाचे शेत
B. भाताचे शेत
C. कापसाचे शेत
D. भुईमुगाचे शेत

Click for answer 
B. भाताचे शेत

9. सध्या इन्शुलिन हे औषध कमी किमतीत मिळते आहे . त्याचे कारण म्हणजे

A. जनुकीय परावर्तीत जीवाणू ते तयार करतात.
B. येथे जीवाणूंना दिले जाणारे अन्न अतिशय स्वस्त आहे.
C. किण्वनाची प्रक्रिया अतिशय वेग्वाग्न असते.
D. किण्वन करण्याची जी संयंत्रे वापरली जातात ती वर्षानुवर्षे टिकतात.

Click for answer 
A. जनुकीय परावर्तीत जीवाणू ते तयार करतात.

10. मानवी गलगंड ____________ याच्याशी संबंधित आहे.

A. अन्नातील आयोडिनची कमतरता
B. अवटू ग्रंथीचे जास्त वेगाने कार्य होणे
C. रक्तातील आयोडीनचे (I2) अति वेगाने शोषण होणे .
D. वरील सर्व

Click for answer 
D. वरील सर्व

प्रश्नमंजुषा -102

सहाय्यक पूर्व परीक्षा - २८ ऑगस्ट २०११

आभार: उमेश नगराळे ह्या मित्राने ही प्रश्नपत्रिका परीक्षा झाल्यानंतर काही तासातच स्कॅन करून पाठवली.
भविष्यात इतर मित्रांनीही विविध परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका अश्याच स्वरुपात पाठवल्यास येथे त्यांची उत्तरे देण्याचा नक्कीच प्रयत्न होईल.
1. ___________ हे भारताचे 25 वे राज्य बनले.

A. गोवा
B. मिझोराम
C. सिक्किम
D. झारखंड

Click for answer 

2. राज्यपाल कोणास जबाबदार असतो ?

A. मुख्यमंत्री
B. गृहमंत्री
C. पंतप्रधान
D. भारताचे राष्ट्रपती

Click for answer 
D. भारताचे राष्ट्रपती


3. __________ हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आपले अधिकार वापरू शकतात.

A. राष्ट्रपती
B. पंतप्रधान
C. राज्यपाल
D. सरन्यायाधीश

Click for answer 
C. राज्यपाल


4. जास्तीतजास्त किती दिवस अर्थविषयक विधेयक राज्यसभा स्वतःकडे ठेवू शकते ?

A. 7
B. 15
C. 16
D. 14

Click for answer 
D. 14

5. भारतात सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीसह किती न्यायमूर्ती आहेत ?

A. 25
B. 26
C. 27
D. 17

Click for answer 
C. 27

6. भारताच्या घटना समितीचे पहिले अधिवेशन केव्हा झाले ?

A. 8 डिसेंबर 1946
B. 9 डिसेंबर 1946
C. 15 डिसेंबर 1946
D. 15 ऑगस्ट 1947

Click for answer 
B. 9 डिसेंबर 1946

7. पहिल्या बैठकीच्या वेळी घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून कोणाला मनोनीत करण्यात आले होते ?

A. के.संथानम
B. अब्दुल कलाम आझाद
C. जॉन मथाई
D. फ्रँक अन्थोनी

Click for answer 
D. फ्रँक अन्थोनी

8. भारतातील कोणत्या घटकराज्याची स्वत:ची स्वतंत्र राज्य घटना आहे ?

A. जम्मू आणि काश्मीर
B. महाराष्ट्र
C. बिहार
D. आंध्रप्रदेश

Click for answer 
A. जम्मू आणि काश्मीर


9. ______________ हे भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष होते ?

A. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
B. वल्लभभाई पटेल
C. डॉ.राजेंद्रप्रसाद
D. पं. नेहरू

Click for answer 
C. डॉ.राजेंद्रप्रसाद

10. महाराष्ट्र राज्याची पूर्व-पश्चिम लांबी सुमारे _________ किमी आहे.

A. 600 किमी
B. 700 किमी
C. 720 किमी
D. 800 किमी

Click for answer 
D. 800 किमी

प्रश्नमंजुषा -101

सहाय्यक पूर्व परीक्षा - २८ ऑगस्ट २०११

आभार: उमेश नगराळे ह्या मित्राने ही प्रश्नपत्रिका परीक्षा झाल्यानंतर काही तासातच स्कॅन करून पाठवली.
भविष्यात इतर मित्रांनीही विविध परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका अश्याच स्वरुपात पाठवल्यास येथे त्यांची उत्तरे देण्याचा नक्कीच प्रयत्न होईल.

1. प्रकाशवाटा हे आत्मचरित्र__________ या प्रसिध्द व्यक्तीचे आहे.

A. डॉ.प्रकाश आमटे
B. डॉ.अनिल अवचट
C. डॉ. रघुनाथ माशेलकर
D. माधव कानिटकर

Click for answer 
A. डॉ.प्रकाश आमटे

2. 2010 मध्ये भारतीय हॉकी संघाचे प्रशिक्षक कोण होते?

A. फ्लोरीसन फुक्स
B. जोश ब्रासा
C. लोंबी
D. बेंजामिन बेस

Click for answer 
B. जोश ब्रासा

3. सर्वोत्कृष्ट चित्रपट म्हणून 2010 मध्ये कोणत्या चित्रपटास ऑस्कर अवार्ड मिळाला?

A. द हार्ट लॉकर
B. एन एज्युकेशन
C. इनग्लोरीयस बास्टर्ड
D. द सिक्रेट इन देअर आईज

Click for answer 
A. द हार्ट लॉकर

4. स्वातंत्र्यसेनानी अहिल्याबाई रांगणेकर यांनी कोणत्या पक्षात काम केले ?

A. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट
B. समाजवादी पक्ष
C. काँग्रेस
D. जनता पक्ष

Click for answer 
A. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट
अधिक माहिती येथे उपलब्ध आहे:
http://www.timescontent.com/tss/showcase/preview-buy/95927/News/A-B-Bardhan-Ahilyabai-Rangnekar.html


5. सौम्या स्वामीनाथन ह्या कशाशी संबंधित आहेत ?

A. टेनिस
B. चेस ( बुद्धिबळ )
C. गिर्यारोहण
D. मॅरेथान

Click for answer 
B. चेस ( बुद्धिबळ )


6. फेब्रुवारी 2011 पासून कोणती योजना राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्याने घेतला आहे ?

A. निर्मल स्व-राज्य मोहीम
B. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
C. यशवंत ग्राम समृध्दी योजना
D. म.गांधी रोजगार योजना

Click for answer 
A. निर्मल स्व-राज्य मोहीम

7. जैतापूर जवळ माडबन येथे कोणता ऊर्जा प्रकल्प उभा राहतो आहे ?

A. समुद्र लाटावर आधारित
B. अणु ऊर्जा
C. जल-विदयुत
D. पवन ऊर्जा

Click for answer 
B. अणु ऊर्जा

8. महाराष्ट्रातील एकूण तालुक्यांची संख्या __________ आहे.

A. 350
B. 355
C. 351
D. 357

Click for answer 
B. 355
संदर्भ: महाराष्ट्राची आर्थीक पाहणी पान क्रमांक -3

9. भारतात घटनात्मकरित्या किती भाषांना मान्यता देण्यात आली आहे ?

A. 14
B. 18
C. 20
D. 22

Click for answer 
D. 22

10. विधानपरिषदेतील किती सदस्य हे शिक्षक मतदार संघातून निवडले जातात?

A. 1/2
B. 1/4
C. 1/12
D. 1/3

Click for answer 
C. 1/12

प्रश्नमंजुषा -100

सहाय्यक पूर्व परीक्षा - २८ ऑगस्ट २०११

आभार: उमेश नगराळे ह्या मित्राने ही प्रश्नपत्रिका परीक्षा झाल्यानंतर काही तासातच स्कॅन करून पाठवली.
भविष्यात इतर मित्रांनीही विविध परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका अश्याच स्वरुपात पाठवल्यास येथे त्यांची उत्तरे देण्याचा नक्कीच प्रयत्न होईल.

1. कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ ______________ येथे आहे.

A. सेवाग्राम
B. संगमनेर
C. वाई
D. रामटेक

Click for answer 
D. रामटेक

2. पंडित भीमसेन जोशी भारतातील कोणत्या घराण्याचे मानले जातात ?

A. डागर
B. किराणा
C. जयपूर
D. कर्नाटकी

Click for answer 
B. किराणा3. टाटा कंपनीचा नॅनो प्रकल्प गुजरात मध्ये कोठे आहे ?

A. राजकोट
B. आणंद
C. सानंद
D. बडोदा

Click for answer 
C. सानंद

4. ऑगस्ट 2008 मधील पंधरावी सार्क शिखर परिषद ___________ येथे आयोजित करण्यात आली.

A. नवी दिल्ली
B. कोलंबो
C. काठमांडू
D. इस्लामाबाद

Click for answer 
B. कोलंबो

5. मार्च 2008 मध्ये ओरिसा राज्यात कोणत्या क्षेपणास्त्राची चाचणी घेतली गेली ?

A. अग्नी - I
B. अग्नी - II
C. अग्नी - III
D. पृथ्वी

Click for answer 
B. अग्नी - II
अधिक  माहिती येथे उपलब्ध:
http://timesofindia.indiatimes.com/India_successfully_test-fires_Agni-1_missile/rssarticleshow/2890590.cms


6. खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट कार्यासाठी "ऑस्कर पुरस्कार " दिला जातो?

A. चित्रपट
B. साहित्य
C. क्रीडा
D. राजकारण

Click for answer 
A. चित्रपट

7. भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे खालीलपैकी कोणते उद्दिष्ट नाही?

A. लोकसंख्या वाढ
B. औद्योगिक वाढ
C. स्वावलंबन
D. रोजगार निर्मिती

Click for answer 
A. लोकसंख्या वाढ


8. डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग आदिवासींकरता कोणत्या जिल्ह्यात आरोग्यविषयक कार्य करीत आहेत?

A. नंदुरबार
B. ठाणे
C. गडचिरोली
D. यवतमाळ

Click for answer 
C. गडचिरोली
अधिक  माहिती येथे उपलब्ध:
http://www.searchgadchiroli.org/about%20search_loca.htm

9. ______________ ह्यांना 'जयपूर फूट ' चे जनक मानले जाते.

A. डॉ.प्रमोद करण सेठी
B. डॉ.एम.खलीलुल्ल्ला
C. डॉ.व्ही.स्वामीनाथन
D. डॉ.पी.के.बॅनर्जी

Click for answer 
A. डॉ.प्रमोद करण सेठी

10. 2010 चे अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन कोठे झाले?

A. सांगली
B. मुंबई
C. यु.एस.ए.
D. ठाणे

Click for answer 
D. ठाणे

आमचे पोस्ट आवडले असतील तर Email द्वारे अपडेट्स मिळवा

Share for Care

If you LIKE what we are posting here, please share it on your Facebook page. Just copy the URL link and paste on your Facebook status update.
आपण ह्या ब्लॉगच्या URL लिंक्स शेअर केल्यात तर आम्हाला आनंदच वाटेल.
You can share the links to this blog.

हे पोस्ट वाचणाऱ्यांनी हेही वाचलेत