Featured Post

मिशन राज्यसेवा- 2016

हे विशेष पोस्ट आम्ही एक महत्त्वाच्या सूचनेकरीता अपलोड करीत आहोत. सर्वप्रथम आमच्या वाचकांचे हार्दिक आभार. आम्ही गुगल प्ले स्टोअर वर आमचे AP...

Thursday, January 7, 2016

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कनिष्ठ लेखापरीक्षा व लेखा सहाय्यक पदाची भरती (३३९ जागा)


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कनिष्ठ लेखापरीक्षा व लेखा सहाय्यक पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येतmcgm आहेत. ऑनलाईन अर्ज दिनांक 23 डिसेंबर 2015 ते 18 जानेवारी 2016 या कालावधीत करावयाचे आहेत. ऑनलाईन अर्ज व अधिक माहिती http://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.