Featured Post

मिशन राज्यसेवा- 2016

हे विशेष पोस्ट आम्ही एक महत्त्वाच्या सूचनेकरीता अपलोड करीत आहोत. सर्वप्रथम आमच्या वाचकांचे हार्दिक आभार. आम्ही गुगल प्ले स्टोअर वर आमचे AP...

Thursday, January 7, 2016

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा – 2016 (109 पदे)

mpsc


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदाच्या भरतीकरीता आयोगामार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2016 आयोजित करण्यात आली आहे. उपजिल्हाधिकारी, गट-अ (एकूण 5 पदे), पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ (एकूण 16 पदे), सहायक विक्रीकर आयुक्त, गट-अ (एकूण 6 पदे), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी, गट-अ (एकूण 6 पदे), सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ, (एकूण 8 पदे), मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, गट अ (एकूण 2 पदे), तहसिलदार, गट-अ (एकूण 19 पदे), सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब (एकूण 1 पद), कक्ष अधिकारी, गट-ब (एकूण 20 पदे), सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब (एकूण ५ पदे), सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब (एकूण ८ पदे), उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गट ब (एकूण १ पद), उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब (एकूण २ पदे) नायब तहसिलदार, गट-ब (एकूण १० पदे) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक १२ जानेवारी २०१६ आहे. अधिक माहिती www.mpsc.gov.in तसेच https://mahampsc.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.