Featured Post

मिशन राज्यसेवा- 2016

हे विशेष पोस्ट आम्ही एक महत्त्वाच्या सूचनेकरीता अपलोड करीत आहोत. सर्वप्रथम आमच्या वाचकांचे हार्दिक आभार. आम्ही गुगल प्ले स्टोअर वर आमचे AP...

Monday, November 2, 2015

We are back

उद्यापासून आम्ही ब्लॉग पूर्वीप्रमाणेच नियमित सुरू करत आहोत.

धन्यवादmpsc