Friday, July 8, 2011

एमपीएससी प्रश्नमंजूषा - 56

एमपीएससी प्रश्नमंजूषा - 56

1. रेडक्रॉस ह्या आंतरराष्ट्रिय संस्थेचे मुख्यालय _________ आहे.

A. पॅरीस
B. हेग
C. जिनिव्हा
D. न्यूयॉर्क

Click for answer 
C. जिनिव्हा


2.________  हे भारतातील गोड्या पाण्याचे सर्वात मोठे सरोवर आहे.

A.  दाल
B. वुलर
C. कोलेरू
D. सांभर

Click for answer 
B. वुलर

3.  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना __________ वर्षी सुरु करण्यात आली.

A. 2004-05
B. 2007-08
C. 2006-07
D. 2005-06

Click for answer 
B. 2007-08

4.  पायरोमीटर  ह्या साधनाचा उपयोग _________ मोजण्यासाठी केला जातो.

A. वार्‍याचा वेग
B. उच्च तापमान
C. विद्युतप्रवाह
D. हवेतील आर्द्रता

Click for answer 
B. उच्च तापमान

5.स्वराज्य पक्षेच्या स्थापनेत खालीलपैकी कोणाचा समावेश होता?

A. मोतीलाल नेहरू
B.  तांबे
C. चित्तरंजन  दास
D. वरील सर्व

Click for answer 
D.वरील सर्व

6. केंद्रीय कृषी विद्यापीठ ___________येथे  आहे .

A. नवी दिल्ली
B. पंतनगर
C. राहुरी
D. इम्फाळ

Click for answer 
D. इम्फाळ

7.ग्रामसेवकाचा पगार कशातून दिला जातो?

A. ग्रामनिधीतून
B. पंचायत समिती निधीतून
C. जिल्हा परिषद निधीतून
D. राज्य शासनाच्या निधीतून

Click for answer 
C. जिल्हा परिषद निधीतून

8. महाराष्ट्र राज्याचा पहिला वित्त आयोग केव्हा नेमण्यात आला?

A. 23 एप्रिल  1992
B. 23  एप्रिल 1994
C. 23  एप्रिल 1967
D. 23 मे  1995

Click for answer 
B. 23  एप्रिल 1994

9.  आयताकृती कागदाचे आठ समान भाग करण्यासाठी किमान किती घड्या घालणे आवश्यक आहे.

A. 3
B. 4
C. 5
D. 7

Click for answer 
A. 3

10. पृथ्वीला सूर्यापासून मिळणारी ऊर्जा __________ ह्या प्रकाराने मिळते.

A.वहन
B.प्रारण
C.उत्कलन
D.संप्लवन

Click for answer 
B.प्रारण